Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2012

BlanCa
16:38
2107 d21c
po prostu mnie to fascynuje. Oo
Reposted fromestrachan estrachan viamefir mefir
BlanCa
16:37
9720 988a
Reposted fromthankgodimwoman thankgodimwoman viamika-el mika-el
BlanCa
16:36
Czasami potrzebujemy po prostu, żeby ktoś był obok.
— so true.
Reposted frommefir mefir

December 29 2011

BlanCa
16:12
[ ... nie najważniejsze jest chcieć iść z kimś do łóżka, ale chcieć wstać następnego dnia rano i zrobić sobie nawzajem herbatę ... ]
— Janusz.L.Wiśniewski - " Samotność w sieci "
BlanCa
16:12
1534 5d36
Reposted fromansiia ansiia viaterazalbonigdy terazalbonigdy

December 25 2011

BlanCa
20:20
Tęsknię za wszystkim tym, czego nigdy nie miałam.
— za Tobą szczególnie.
Reposted fromjajebie jajebie viaterazalbonigdy terazalbonigdy
BlanCa
16:04

No przecież chciałabym tylko kogś, kto położy mnie w łóżku, pod ciepłym kocem, zrobi mi wielki kubek herbaty, włączy film, albo nawet dwa i je ze mną obejrzy. Może mnie przy okazji głaskać po pleckach.

December 14 2011

BlanCa
19:13
Carl and Ellie’s Love Story (in gifs)!

Reposted fromshocked shocked viaterazalbonigdy terazalbonigdy

November 30 2011

BlanCa
15:00
4138 7dc9 500
Reposted fromczuma czuma viadziubkowa dziubkowa
BlanCa
14:57
kobieta zawsze waży o pięć kilo za dużo
— z cyklu cholerne mądrości życiowe
BlanCa
14:49
b&w
Reposted fromindivisualist indivisualist viaeazyi eazyi

November 25 2011

BlanCa
18:15
4453 117f
Reposted fromsiebiemidaj siebiemidaj viapaulinab paulinab

November 16 2011

BlanCa
18:15
5281 7814
Reposted fromretaliate retaliate viapaulinab paulinab
BlanCa
18:14
8285 19cc
BlanCa
18:14
5180 4b39 500
Reposted fromkolibrierend kolibrierend viapaulinab paulinab

November 04 2011

BlanCa
20:52
Szukam i szukam, a tu miłość.
— Krówki:D

November 02 2011

BlanCa
17:01
6301 a183
Reposted fromzyj-kolorowo zyj-kolorowo
BlanCa
16:53
5897 30ac
Reposted fromjorjkyuriuss jorjkyuriuss viaeazyi eazyi
BlanCa
16:51

Soo amazing

Reposted fromshocked shocked viapaulinab paulinab
BlanCa
16:50
8094 1394 500
Reposted frommakowa makowa viaeazyi eazyi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl