Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2011

BlanCa
16:48
0247 f596
Reposted frompsychodelic psychodelic viapaulinab paulinab

October 27 2011

BlanCa
07:57
Disney’s Sleeping Beauty
Reposted fromhalucine halucine viaetaine-eire etaine-eire
BlanCa
07:55
Reposted fromshocked shocked viaeazyi eazyi

October 26 2011

BlanCa
20:44
bo czasem spotyka się takich ludzi, których uwielbia się za wszystko, mimo, pomimo i wbrew.
Reposted frommefir mefir viaimpreska impreska
BlanCa
20:43

Gdzie jesteś..? Tak tu zimno. I wiatr niesie śnieg.

— Holly Golightly.
Reposted fromyoungadult youngadult viaimpreska impreska
BlanCa
20:43
Reposted fromula ula viaimpreska impreska
BlanCa
20:43
Miło jest mieć kogoś, kto wie, że się o niego będziesz martwić, kto po dotarciu do domu napisze "już jestem".
Reposted fromlibrus librus viaimpreska impreska
BlanCa
20:43
9718 683b 500
Reposted fromtriviality triviality viaimpreska impreska
BlanCa
20:42
4725 0b2c
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaimpreska impreska
BlanCa
20:41
Słowami też można dotykać. Nawet czulej niż dłońmi.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viapaulinab paulinab
BlanCa
20:36
Jeśli ktoś twierdzi, że kobiety to słaba płeć, niech spróbuje w nocy przeciągnąć kołdrę na swoją stronę. 
— Znalezione, internet
Reposted fromlebensphilosophie lebensphilosophie viaesti esti
BlanCa
20:34
3607 3359 500
Reposted frommechmech mechmech viamika-el mika-el
BlanCa
20:33
3348 54ed
Reposted fromaisutrom aisutrom viamika-el mika-el
BlanCa
20:31

No przecież chciałabym tylko kogś, kto położy mnie w łóżku, pod ciepłym kocem, zrobi mi wielki kubek herbaty, włączy film, albo nawet dwa i je ze mną obejrzy. Może mnie przy okazji głaskać po pleckach.

BlanCa
20:03
6006 64e6
Reposted fromohshit ohshit viapaulinab paulinab
BlanCa
09:12
- Czym jest miłość? Chcesz, to ci powiem. Rano obudzę cię pocałunkiem. Po kąpieli wypijemy kawę. Potem pójdę malować, ty zaś będziesz czytać książki, które ci wskażę. Potem obiad. Po obiedzie pojedziemy na spacer. Znowu praca. Podwieczorek, kolacja, parę rozmów istotnych i na koniec zaśniesz, niezbyt zmęczona rozkoszą, aby zachować siły na dzień następny.
- I tak bez końca?
- Chciałaś powiedzieć: tak do końca.
— Witkacy, "Mątwa"
Reposted frommyxomatosis myxomatosis viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
BlanCa
08:04

October 25 2011

BlanCa
15:25
BlanCa
15:25
0838 bdf8
BlanCa
15:23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl